Film p.t.: „Gospodarstwo topolowe cz. III. Drewno topoli – zapotrzebowanie i kierunki zużycia w IP Kwidzyn”

2014-06.jpg

Jednym z największych właścicieli plantacji topolowych w Polsce jest zakład International Paper Kwidzyn. Firma ta zajmuje się produkcją papieru ale pełni również funkcję elektrociepłowni. M.in. zaopatruje bowiem zimą system ciepłowniczy Kwidzyna. Do tej pory do produkcji papieru przedsiębiorstwo zaopatrywało się w surowiec drzewny głównie z Lasów Państwowych oraz z importu. Natomiast ciepło i prąd wytwarzane są z węgla i odpadów drzewnych.
Zmiany legislacyjne dotyczące przede wszystkim ustawy o odnawialnych źródłach energii, jak również przystąpienie Polski do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami nałożyły na International Paper Kwidzyn dodatkowe obowiązki. Na zakład nałożone zostały limity emisyjne, które określają, jaką ilość tego gazu może wyemitować w danym roku zakład, bez ponoszenia dodatkowych obciążeń finansowych. W kolejnych okresach limity te będą zaostrzane.
Aby sprostać tym wyzwaniom, zarząd International Paper Kwidzyn postanowił zbudować własne zaplecze surowca drzewnego. Rozpoczęto więc zakładanie plantacji topolowych.


“Populus plantation – part 3. Populus wood – use and ways of utilization at IP Kwidzyn”
One of the biggest owners of populus plantations in Poland is International Paper Kwidzyn. The company produces paper, but also serves as a heat and power plant. Among others, it provides Kwidzyn with a heating system during winter. Until now, the company produced paper from wood obtained mainly from the State Forests and from import. Whereas the heat and power are produced from coal and wood waste.
Legislative changes concerning above all the act on renewable energy sources as well as Poland’s participation in the EU Emissions Trading System have placed additional obligations on International Paper Kwidzyn. Emission limits will now dictate how much of this gas IP Kwidzyn can emit in a given year, without incurring additional financial burden. In subsequent periods these limits will be tightened.
In order to meet these challenges, the management of International Paper Kwidzyn decided to build their own wood resource supply. Therefore, they began establishing populus plantations.

 • Wywiady

  • Category : Wywiady
   Description :

   Plany Lasów Państwowych na II połowę 2012 r. i 2013 r. – nowe zasady sprzedaży drewna i modernizacja zasad kontroli w Lasach Państwowych.

   Rating :
   5513 Views
  • Category : Wywiady
   Description :

   Wywiad: Brak porozumienia klimatycznego może mieć fatalne skutki - mówi poseł do Parlamentu Europejskiego Jo Leinen. Szef delegacji PE na szczyt klimatyczny w Durbanie zachęca do stanowczości w walce z kryzysem klimatycznym, który pozostanie aktualny dłużej niż kryzys gospodarczy. [Dostawca filmu: Parlament Eurpoejski]

   Rating :
   949 Views
 • Wydarzenia

  • Category : Wydarzenia
   Description :

   W dniu 30. maja 2012 r., na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyły się uroczystości związane z Ogólnopolskimi Dniami Lasu.

   Rating :
   882 Views
  • Category : Wydarzenia
   Description :

   Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak podczas Ogólnopolskich Dni Lasu 2012 - powitanie

   Rating :
   1322 Views
 • Inne

  • Category : Inne
   Description :

   Zobacz niesamowite ujęcia w zwolnionym tempie ptaków przy karmniku. Niewinne z pozoru ptaki roślinożerne okazują sobie wrogość walcząc o dostęp do pożywienia. Do próby sił dochodzi nawet w locie.

   Rating :
   0 Views
 • Muzyka

  • Category : Muzyka
   Description :

   Piękno lasów na całym świecie - piękne ujęcia

   Rating :
   1692 Views

   Piękno lasów

   1692Views
  • Category : Muzyka
   Description :

   Występ zespołu "The Strings" podczas Ogólnopolskich Dni Lasu w Sękocinie Starym (IBL). 2012 r.

   Rating :
   727 Views