Film p.t.: „Inżynieria ekologiczna. Średnia Biomasa Osobnicza – wskaźnik stanu środowiska leśnego”

2015-01.jpg

Przedstawiono w nim, jak można wpływać na stan  środowiska leśnego korzystając ze wskaźnika Średniej Biomasy Osobniczej.
Profesor Jan Szyszko na Podstawie wieloletnich badań prowadzonych na powierzchniach doświadczalnych na terenach obszarów leśnych w RDLP Piła, zaproponował stosowanie wskaźnika Średniej Biomasy Osobniczej (SBO) do określania sprawności biologicznej systemu leśnego.
Na filmie omówiono przesłanki, którymi kierowano się proponując do praktycznego stosowania wyżej wymieniony wskaźnik. Wydaje się, że może on mieć szczególnie duże znaczenie w ocenie stabilności drzewostanów w różnych fazach jego rozwoju i na różnych siedliskach. W szczególności do przewidywania, a więc i zapobiegania występowaniu masowych pojawów owadzich szkodników pierwotnych.

 

“Ecological engineering. Mean Individuals Biomass – an indicator of the state of the forest environment”
The movie shows how one can influence the state of the forest environment using the Mean Individuals Biomass indicator.
Professor Jan Szyszko on the basis of multi-year studies conducted on experimental areas in the forest areas of RDLP Piła proposed the use of Mean Individuals Biomass to specify the biological condition of the forest system.
The film describes the reasons for proposing the practical use of the above indicator. It seems that it may be of particularly big significance in evaluating the stability of tree stands at various phases of their development and in various habitats. Especially for predicting and consequently for preventing the occurrence of mass appearance of primary insect pests.

 • Wywiady

  • Category : Wywiady
   Description :

   Plany Lasów Państwowych na II połowę 2012 r. i 2013 r. – nowe zasady sprzedaży drewna i modernizacja zasad kontroli w Lasach Państwowych.

   Rating :
   5513 Views
  • Category : Wywiady
   Description :

   Wywiad: Brak porozumienia klimatycznego może mieć fatalne skutki - mówi poseł do Parlamentu Europejskiego Jo Leinen. Szef delegacji PE na szczyt klimatyczny w Durbanie zachęca do stanowczości w walce z kryzysem klimatycznym, który pozostanie aktualny dłużej niż kryzys gospodarczy. [Dostawca filmu: Parlament Eurpoejski]

   Rating :
   949 Views
 • Wydarzenia

  • Category : Wydarzenia
   Description :

   W dniu 30. maja 2012 r., na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyły się uroczystości związane z Ogólnopolskimi Dniami Lasu.

   Rating :
   882 Views
  • Category : Wydarzenia
   Description :

   Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak podczas Ogólnopolskich Dni Lasu 2012 - powitanie

   Rating :
   1322 Views
 • Inne

  • Category : Inne
   Description :

   Zobacz niesamowite ujęcia w zwolnionym tempie ptaków przy karmniku. Niewinne z pozoru ptaki roślinożerne okazują sobie wrogość walcząc o dostęp do pożywienia. Do próby sił dochodzi nawet w locie.

   Rating :
   0 Views
 • Muzyka

  • Category : Muzyka
   Description :

   Piękno lasów na całym świecie - piękne ujęcia

   Rating :
   1692 Views

   Piękno lasów

   1692Views
  • Category : Muzyka
   Description :

   Występ zespołu "The Strings" podczas Ogólnopolskich Dni Lasu w Sękocinie Starym (IBL). 2012 r.

   Rating :
   727 Views