Film p.t.: „Inżynieria ekologiczna. Sukcesja na terenach polnych, polno-leśnych i bagiennych”

2015-03.jpg

Przedstawiono w nim doświadczenia prowadzone przez prof. Jana Szyszko na terenach polnych, polno-leśnych i bagiennych. W wyniku badań okazało się, że znając prawa sukcesji można wpływać na środowisko stosując inżynierię ekologiczną.
Badania dotyczyły wpływu ilości węgla organicznego w profilu glebowym na zmianę liczebności i strukturę gatunkową fauny. Wzrost ilości węgla organicznego powodował wzrost liczebny i strukturalny zwierząt związanych z terenami leśnymi i polno-leśnymi.
W przypadku terenów bagiennych zwiększenie czystości wód i siedliska bagiennego sprzyjało pojawieniu się wielu gatunków ważnych z punktu widzenia programu Natura 2000. Na skutek zaś zmniejszenia eutrofizacji siedliska bagiennego, zmniejszyła się liczebność kaczkowatych związanych z tego typu siedliskiem.

 

"Ecological engineering. Succession on field, field-forest and swamp areas"
The movie presents experiments conducted by Prof. Jan Szyszko in field, field-forest and swamp areas. These studies showed that knowing the rules governing succession allows one to influence the environment using ecological engineering.
The studies concerned the impact of the amount of organic carbon in the soil profile on the change in the structure and number of fauna species. The increase in the amount of organic carbon caused a population and structural increase of animals related with forest and field-forest areas.
As for swamp areas, the increase in the cleanliness of waters and the swamp habitat facilitated the appearance of many species important from the point of view of the Natura 2000 program. The reduction of the eutrophication of the swamp habitat lead to the reduction of the Anatidae population related with this type of habitat.

 • Wywiady

  • Category : Wywiady
   Description :

   Plany Lasów Państwowych na II połowę 2012 r. i 2013 r. – nowe zasady sprzedaży drewna i modernizacja zasad kontroli w Lasach Państwowych.

   Rating :
   5513 Views
  • Category : Wywiady
   Description :

   Wywiad: Brak porozumienia klimatycznego może mieć fatalne skutki - mówi poseł do Parlamentu Europejskiego Jo Leinen. Szef delegacji PE na szczyt klimatyczny w Durbanie zachęca do stanowczości w walce z kryzysem klimatycznym, który pozostanie aktualny dłużej niż kryzys gospodarczy. [Dostawca filmu: Parlament Eurpoejski]

   Rating :
   949 Views
 • Wydarzenia

  • Category : Wydarzenia
   Description :

   W dniu 30. maja 2012 r., na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyły się uroczystości związane z Ogólnopolskimi Dniami Lasu.

   Rating :
   882 Views
  • Category : Wydarzenia
   Description :

   Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak podczas Ogólnopolskich Dni Lasu 2012 - powitanie

   Rating :
   1322 Views
 • Inne

  • Category : Inne
   Description :

   Zobacz niesamowite ujęcia w zwolnionym tempie ptaków przy karmniku. Niewinne z pozoru ptaki roślinożerne okazują sobie wrogość walcząc o dostęp do pożywienia. Do próby sił dochodzi nawet w locie.

   Rating :
   0 Views
 • Muzyka

  • Category : Muzyka
   Description :

   Piękno lasów na całym świecie - piękne ujęcia

   Rating :
   1692 Views

   Piękno lasów

   1692Views
  • Category : Muzyka
   Description :

   Występ zespołu "The Strings" podczas Ogólnopolskich Dni Lasu w Sękocinie Starym (IBL). 2012 r.

   Rating :
   727 Views