Film p.t.: „Leśny Bank Genów Kostrzyca – cz. II – Jak przebiega kriokonserwacja i weryfikacja zasobów genowych?”

2013-07.jpg

Leśny Bank Genów Kostrzyca został powołany w celu zabezpieczenia puli genowej obiektów nasiennych w Polsce. W Leśnym Banku Genów Kostrzyca wyróżnia się kilka zasadniczych działów odpowiedzialnych za ochronę leśnych zasobów genowych. Pierw-szy to zespół pozyskania i tworzenia zasobów genowych, drugim jest stacja oceny na-sion, oraz laboratoria, w tym: laboratorium produkcji biopreparatu mikoryzowego, labora-torium biogenicznego przechowalnictwa, i laboratorium analiz DNA.
W drugiej części filmu pokazaliśmy, jak przebiega przygotowanie i zachowanie mate-riału nasiennego w warunkach kriogenicznych. Ponadto przedstawiono, jak dokonuje się weryfikacji pochodzenia zasobów genowych na podstawie analizy DNA.


“Kostrzyca Forest Gene Bank – part 2 – Cryoconservation and verification of gene resources?”
The Kostrzyca Forest Gene Bank was established in order to protect the gene pool of seed objects in Poland. The Kostrzyca Forest Gene Bank specifies a few basic depart-ments responsible for protection of forest gene resources. The first is a team for the acquisition and creation of gene resources, the second is the seed evaluation station and also laboratories, including: mycorrhiza biopreparation production laboratory, bio-genic storage laboratory and DNA analysis laboratory.
The second part of the movies shows the preparation and storage of seed material in cryogenic conditions. In addition it shows how gene resources origin is verified on the basis of DNA analysis.

 • Wywiady

  • Category : Wywiady
   Description :

   Plany Lasów Państwowych na II połowę 2012 r. i 2013 r. – nowe zasady sprzedaży drewna i modernizacja zasad kontroli w Lasach Państwowych.

   Rating :
   5513 Views
  • Category : Wywiady
   Description :

   Wywiad: Brak porozumienia klimatycznego może mieć fatalne skutki - mówi poseł do Parlamentu Europejskiego Jo Leinen. Szef delegacji PE na szczyt klimatyczny w Durbanie zachęca do stanowczości w walce z kryzysem klimatycznym, który pozostanie aktualny dłużej niż kryzys gospodarczy. [Dostawca filmu: Parlament Eurpoejski]

   Rating :
   949 Views
 • Wydarzenia

  • Category : Wydarzenia
   Description :

   W dniu 30. maja 2012 r., na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyły się uroczystości związane z Ogólnopolskimi Dniami Lasu.

   Rating :
   882 Views
  • Category : Wydarzenia
   Description :

   Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak podczas Ogólnopolskich Dni Lasu 2012 - powitanie

   Rating :
   1322 Views
 • Inne

  • Category : Inne
   Description :

   Zobacz niesamowite ujęcia w zwolnionym tempie ptaków przy karmniku. Niewinne z pozoru ptaki roślinożerne okazują sobie wrogość walcząc o dostęp do pożywienia. Do próby sił dochodzi nawet w locie.

   Rating :
   0 Views
 • Muzyka

  • Category : Muzyka
   Description :

   Piękno lasów na całym świecie - piękne ujęcia

   Rating :
   1692 Views

   Piękno lasów

   1692Views
  • Category : Muzyka
   Description :

   Występ zespołu "The Strings" podczas Ogólnopolskich Dni Lasu w Sękocinie Starym (IBL). 2012 r.

   Rating :
   727 Views