Film p.t.: „Pomiary pochłaniania CO2 przez las – jak się je wykonuje?”

2013-09.jpg

Zgodnie z międzynarodowymi uzgodnieniami, kraje-sygnatariusze tych uzgodnień ma-ją dążyć do redukcji emisji CO2.
Uważa się, że CO2, będąc jednym z istotnych gazów cieplarnianych, powoduje zmia-ny klimatyczne i skutkuje m.in. anomaliami meteorologicznymi oraz innymi zmianami w środowisku przyrodniczym.
Na płycie DVD przedstawiamy jak dokonuje się pomiarów pochłaniania CO2 przez la-sy w okolicach Tuczna. Odbywają się one przy wykorzystaniu aparatury umieszczonej na specjalnie wybudowanej wieży.

 

“Measurement of CO2 absorption by forests – how is it performed?”
According to international agreements, the countries that are parties to the agree-ments are to work towards reducing CO2 emissions.
It is thought that CO2, being one of the important greenhouse gases, causes climate change and also leads to weather anomalies and other changes in the natural environ-ment.
The DVD shows how measurement of CO2 absorption by forests is performed on the example of forests in the vicinity of Tuczno. Measurements are done by use of special instruments installed on top of a specially built tower.

 • Wywiady

  • Category : Wywiady
   Description :

   Plany Lasów Państwowych na II połowę 2012 r. i 2013 r. – nowe zasady sprzedaży drewna i modernizacja zasad kontroli w Lasach Państwowych.

   Rating :
   5513 Views
  • Category : Wywiady
   Description :

   Wywiad: Brak porozumienia klimatycznego może mieć fatalne skutki - mówi poseł do Parlamentu Europejskiego Jo Leinen. Szef delegacji PE na szczyt klimatyczny w Durbanie zachęca do stanowczości w walce z kryzysem klimatycznym, który pozostanie aktualny dłużej niż kryzys gospodarczy. [Dostawca filmu: Parlament Eurpoejski]

   Rating :
   949 Views
 • Wydarzenia

  • Category : Wydarzenia
   Description :

   W dniu 30. maja 2012 r., na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyły się uroczystości związane z Ogólnopolskimi Dniami Lasu.

   Rating :
   882 Views
  • Category : Wydarzenia
   Description :

   Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak podczas Ogólnopolskich Dni Lasu 2012 - powitanie

   Rating :
   1322 Views
 • Inne

  • Category : Inne
   Description :

   Zobacz niesamowite ujęcia w zwolnionym tempie ptaków przy karmniku. Niewinne z pozoru ptaki roślinożerne okazują sobie wrogość walcząc o dostęp do pożywienia. Do próby sił dochodzi nawet w locie.

   Rating :
   0 Views
 • Muzyka

  • Category : Muzyka
   Description :

   Piękno lasów na całym świecie - piękne ujęcia

   Rating :
   1692 Views

   Piękno lasów

   1692Views
  • Category : Muzyka
   Description :

   Występ zespołu "The Strings" podczas Ogólnopolskich Dni Lasu w Sękocinie Starym (IBL). 2012 r.

   Rating :
   727 Views