Global Environment Facility

GEF_Brand_Long_Color_o.jpg

 

Globalny Fundusz Środowiskowy (Global Environment Facility) zrzesza 182 kraje, a także współpracuje z międzynarodowymi instytucjami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego (CSOs) i sektorem prywatnym, w celu rozwiązywania kwestii związanych z ochroną i rozwojem środowiska na świecie oraz wspierania rządowych inicjatyw zrównoważonego rozwoju. Obecnie GEF jest największą publiczną organizacją dotującą projekty wspierające rozwój globalnego środowiska. Jako niezależna organizacja finansowa GEF przyznaje fundusze projektom zajmującym się takimi kwestiami, jak: różnorodność biologiczna, zmiany klimatu, wody międzynarodowe, degradacja gleby, warstwa ozonowa i trwałe zanieczyszczenia organiczne.

Od 1991 r. GEF osiągnął liczne sukcesy przy wspieraniu krajów rozwijających się i krajów o gospodarkach w okresie przejściowym, przyznając 10,5 miliarda dolarów dotacji i pozyskując 51 miliardów dolarów w ramach współfinansowania dla ponad 2700 projektów w ponad 165 krajach. Poprzez swój Program Małych Dotacji (Small Grants Programme), GEF przyznał ponad 14 000 małych dotacji bezpośrednio organizacjom społeczeństwa obywatelskiego i organizacjom społecznym na łączną sumę 634 milionów dolarów.

Globalny Fundusz Środowiskowy pełni także funkcję mechanizmu finansowego w takich konwencjach jak:

- Konwencja o różnorodności biologicznej (CBD),
- Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC),
- Konwencja sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (POPs),
- Konwencja ONZ w sprawie zwalczania pustynnienia (UNCCD),
- Globalny Fundusz Środowiskowy, chociaż nie jest formalnie powiązany z Protokołem Montrealskim w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (MP), wspiera wdrażanie tego protokołu w krajach o gospodarkach w okresie przejściowym.

 • Wywiady

  • Category : Wywiady
   Description :

   Plany Lasów Państwowych na II połowę 2012 r. i 2013 r. – nowe zasady sprzedaży drewna i modernizacja zasad kontroli w Lasach Państwowych.

   Rating :
   5513 Views
  • Category : Wywiady
   Description :

   Wywiad: Brak porozumienia klimatycznego może mieć fatalne skutki - mówi poseł do Parlamentu Europejskiego Jo Leinen. Szef delegacji PE na szczyt klimatyczny w Durbanie zachęca do stanowczości w walce z kryzysem klimatycznym, który pozostanie aktualny dłużej niż kryzys gospodarczy. [Dostawca filmu: Parlament Eurpoejski]

   Rating :
   949 Views
 • Wydarzenia

  • Category : Wydarzenia
   Description :

   W dniu 30. maja 2012 r., na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyły się uroczystości związane z Ogólnopolskimi Dniami Lasu.

   Rating :
   882 Views
  • Category : Wydarzenia
   Description :

   Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak podczas Ogólnopolskich Dni Lasu 2012 - powitanie

   Rating :
   1322 Views
 • Inne

  • Category : Inne
   Description :

   Zobacz niesamowite ujęcia w zwolnionym tempie ptaków przy karmniku. Niewinne z pozoru ptaki roślinożerne okazują sobie wrogość walcząc o dostęp do pożywienia. Do próby sił dochodzi nawet w locie.

   Rating :
   0 Views
 • Muzyka

  • Category : Muzyka
   Description :

   Piękno lasów na całym świecie - piękne ujęcia

   Rating :
   1692 Views

   Piękno lasów

   1692Views
  • Category : Muzyka
   Description :

   Występ zespołu "The Strings" podczas Ogólnopolskich Dni Lasu w Sękocinie Starym (IBL). 2012 r.

   Rating :
   727 Views