• Kategoria : Z Sejmu RP
  Opis :

  Minister Środowiska prof. Jan Szyszko prezentuje wnioski z audytu rządów ekipy PO-PSL w Ministerstwie Środowiska.

  Rating :
  Wyświetleń:5535
  5535 Wyświetleń
 • Kategoria : Z Sejmu RP
  Opis :

  Dr inż. Konrad Tomaszewski omawia proces legislacyjny i treść zmiany Ustawy o lasach. Wymienia i analizuje te aspekty prac legislacyjnych, jak również treści Ustawy, które mogą świadczyć o jej niekonstytucyjności. Wysuwa następujące zastrzeżenia: 1. Nie należy traktować zmiany Ustawy o lasach, jako ustawy okołobudżetowej, ponieważ ma ona znamiona ustawy podatkowej. [2:51] 2. Projekt Ustawy o lasach powstał, jako suwerenny dokument i powinna być zastosowana do niego odpowiednia ścieżka proceduralna. [3:55] 3. Brak konsultacji społecznych. [7:15] 4. Naruszenie regulaminu prac Rady Ministrów. [11:34] 5. Brak zachowania zasady równości podmiotów względem prawa. [15:03] 6. Niezastosowanie zasady, iż prawo nie może działać wstecz. [18:14] 7. Jest to danina publiczna, a danin publicznych nie wolno ustanawiać w ciągu roku podatkowego. [20:42] 8. Zbyt późno i pospiesznie przygotowane skutki nowelizacji Ustawy o lasach. [22:56]

  Rating :
  Wyświetleń:4603
  4603 Wyświetleń
 • Kategoria : Z Sejmu RP
  Opis :

  Głos w sprawie daniny LP. Podczas debaty w Senacie RP, prof. dr hab. Andrzej Grzywacz argumentuje, dlaczego Lasy Państwowe nie powinny zostać objęte tak wysoką daniną (1,6 mld zł) w ciągu 2014 i 2015 r. Prezentuje lasy jako zasób strategiczny, którego rezerwy nie mogą być wydane w ciągu krótkiego czasu. W bardzo ciekawy sposób unaocznia długość cyklu produkcyjnego LP. Wylicza też, ile Lasy Państwowe świadczą nakładów finansowych na ochronę środowiska w formie kosztów bezpośrednich i pośrednich, oraz wycenia wartość korzyści, jakie społeczeństwo czerpie z dostępnych publicznie lasów. W dalszej części profesor odnosi się też do treści projektu ustawy. Senat RP, 21.01.2014 r.

  Rating :
  Wyświetleń:5574
  5574 Wyświetleń
 • Kategoria : Z Sejmu RP
  Opis :

  Poseł prof. Jan Szyszko, w imieniu klubu poselskiego PiS przedstawił wniosek o przyjęcie „Krajowego programu zwiększania lesistości” oraz sprawozdanie z działalności LP w 2012 r. Zwrócił jednak uwagę na dające się zauważyć nieprawidłowości w stosunkach międzyludzkich w Lasach Państwowych, częściowo związanymi z podziałami politycznymi. 2013 r.

  Rating :
  Wyświetleń:757
  757 Wyświetleń
 • Kategoria : Z Sejmu RP
  Opis :

  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski przedstawia informację o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości”. Omówił stan lesistości i strukturę lasów Polski. Zwrócił uwagę na zagrożenie zwiększenia lesistości, ponieważ radykalnie ustał dopływ gruntów Skarbu Państwa z Agencji Nieruchomości Rolnych do Lasów Państwowych. 2013 r.

  Rating :
  Wyświetleń:288
  288 Wyświetleń
 • Kategoria : Z Sejmu RP
  Opis :

  Poseł Stanisław Żelichowski z klubu poselskiego PSL oświadczył, że będzie głosował za przyjęciem informacji o stanie realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości”. Zwrócił jednak uwagę na to, że obowiązujące przepisy nie zachęcają rolników do zalesiania, gdyż słaba jest ich motywacja ekonomiczna. Proponuje więc rozważenie zmian systemowych, które by tę sytuację poprawiły. 2013 r.

  Rating :
  Wyświetleń:165
  165 Wyświetleń
1

Translate

Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Współpracują z Lasy.TV

 • Global Environmebt facility
 • European Environment Agency
 • Food and Agriculture Organization of the United Nations
Previous Next
 • Wywiady

  • Category : Wywiady
   Description :

   Plany Lasów Państwowych na II połowę 2012 r. i 2013 r. – nowe zasady sprzedaży drewna i modernizacja zasad kontroli w Lasach Państwowych.

   Rating :
   5513 Views
  • Category : Wywiady
   Description :

   Wywiad: Brak porozumienia klimatycznego może mieć fatalne skutki - mówi poseł do Parlamentu Europejskiego Jo Leinen. Szef delegacji PE na szczyt klimatyczny w Durbanie zachęca do stanowczości w walce z kryzysem klimatycznym, który pozostanie aktualny dłużej niż kryzys gospodarczy. [Dostawca filmu: Parlament Eurpoejski]

   Rating :
   949 Views
 • Wydarzenia

  • Category : Wydarzenia
   Description :

   W dniu 30. maja 2012 r., na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyły się uroczystości związane z Ogólnopolskimi Dniami Lasu.

   Rating :
   882 Views
  • Category : Wydarzenia
   Description :

   Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak podczas Ogólnopolskich Dni Lasu 2012 - powitanie

   Rating :
   1322 Views
 • Inne

  • Category : Inne
   Description :

   Zobacz niesamowite ujęcia w zwolnionym tempie ptaków przy karmniku. Niewinne z pozoru ptaki roślinożerne okazują sobie wrogość walcząc o dostęp do pożywienia. Do próby sił dochodzi nawet w locie.

   Rating :
   0 Views
 • Muzyka

  • Category : Muzyka
   Description :

   Piękno lasów na całym świecie - piękne ujęcia

   Rating :
   1692 Views

   Piękno lasów

   1692Views
  • Category : Muzyka
   Description :

   Występ zespołu "The Strings" podczas Ogólnopolskich Dni Lasu w Sękocinie Starym (IBL). 2012 r.

   Rating :
   727 Views