Europejska Agencja Środowiska

Europejska Agencja Środowiskowa

Europejska Agencja Środowiska (EEA) to jedna z agencji Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest dostarczanie rzetelnych i obiektywnych informacji dotyczących ochrony środowiska. Jest głównym źródłem informacji dla podmiotów związanych z opracowywaniem, przyjmowaniem, wdrażaniem i ocenianiem polityki ochrony środowiska oraz dla opinii publicznej. Obecnie Agencja zrzesza 32 kraje członkowskie.

Strategia Agencji na lata 2004–2008 jest zgodna z 6. programem działań w dziedzinie ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej na lata 2002–2012 (6. EAP). Prace Agencji koncentrują się na czterech głównych obszarach tematycznych:
•    przeciwdziałanie zmianom klimatu,
•    przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej oraz poznanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
•    ochrona zdrowia człowieka i jakości życia,
•    wykorzystanie zasobów naturalnych i odpadów oraz gospodarowanie nimi.

Agencja koordynuje działania europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Eionet), która zapewnia doradztwo i dane do opracowania wskaźników oraz usprawnia przepływ informacji.  Agencja gromadzi i analizuje dane dotyczące środowiska z krajów członkowskich, jak również od partnerów z UE i organizacji międzynarodowych. Kluczowym elementem strategii Agencji na lata 2009-2013 będzie opracowanie współużytkowanego systemu informacji środowiskowej (SEIS).

Do produktów opracowywanych przez Agencję należą: 5-letnie raporty o stanie środowiska, raporty tematyczne i techniczne, przeglądy, publikacje o najważniejszych wydarzeniach i usługi informacyjne w Internecie, multimedia oraz interaktywne internetowe narzędzia edukacyjne. Usługi Agencji obejmują doradztwo eksperckie na rzecz decydentów politycznych, konferencje i wizyty, systemy informacyjne, sieci i działalność komunikacyjną skierowaną do ogółu społeczeństwa.

Głównymi odbiorcami usług Agencji są instytucje Unii Europejskiej – Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada – oraz jej kraje członkowskie. Oprócz głównej grupy podmiotów polityki europejskiej jej działania służą również takim instytucjom UE, jak Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz Komitet Regionów.

Ważnymi użytkownikami dostarczanych przez nas informacji jest także środowisko biznesowe, akademickie, organizacje pozarządowe i inne organy społeczeństwa obywatelskiego. Agencja stara się utrzymywać dwustronną komunikację z odbiorcami usług w celu właściwego rozpoznania ich potrzeb informacyjnych oraz zagwarantowania, by dostarczane dane były zrozumiałe oraz przyswajane.

Translate

Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Współpracują z Lasy.TV

 • Global Environmebt facility
 • European Environment Agency
 • Food and Agriculture Organization of the United Nations
Previous Next
 • Wywiady

  • Category : Wywiady
   Description :

   Plany Lasów Państwowych na II połowę 2012 r. i 2013 r. – nowe zasady sprzedaży drewna i modernizacja zasad kontroli w Lasach Państwowych.

   Rating :
   5513 Views
  • Category : Wywiady
   Description :

   Wywiad: Brak porozumienia klimatycznego może mieć fatalne skutki - mówi poseł do Parlamentu Europejskiego Jo Leinen. Szef delegacji PE na szczyt klimatyczny w Durbanie zachęca do stanowczości w walce z kryzysem klimatycznym, który pozostanie aktualny dłużej niż kryzys gospodarczy. [Dostawca filmu: Parlament Eurpoejski]

   Rating :
   949 Views
 • Wydarzenia

  • Category : Wydarzenia
   Description :

   W dniu 30. maja 2012 r., na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyły się uroczystości związane z Ogólnopolskimi Dniami Lasu.

   Rating :
   882 Views
  • Category : Wydarzenia
   Description :

   Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak podczas Ogólnopolskich Dni Lasu 2012 - powitanie

   Rating :
   1322 Views
 • Inne

  • Category : Inne
   Description :

   Zobacz niesamowite ujęcia w zwolnionym tempie ptaków przy karmniku. Niewinne z pozoru ptaki roślinożerne okazują sobie wrogość walcząc o dostęp do pożywienia. Do próby sił dochodzi nawet w locie.

   Rating :
   0 Views
 • Muzyka

  • Category : Muzyka
   Description :

   Piękno lasów na całym świecie - piękne ujęcia

   Rating :
   1692 Views

   Piękno lasów

   1692Views
  • Category : Muzyka
   Description :

   Występ zespołu "The Strings" podczas Ogólnopolskich Dni Lasu w Sękocinie Starym (IBL). 2012 r.

   Rating :
   727 Views